cloudflarestatus.com... status og nyheder
downdetector.com checks om ISP har fejl ...
thousandeyes.com/outages ... fejel på internette
product-reviews.net/down/level3-internet-outage-status/ ... status på internette
livemap.pingdom.com ... livemap status på internette
https://app.fing.com/internet/outages ...frakoblet net livemap status på internette